Class 10

 

Chapter 1 Real Numbers


Exercise 1.1

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5


Exercise 1.2

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7


Exercise 1.3

Q1   Q2   Q3


Exercise 1.4

Q1   Q2   Q3


Chapter 2 Polynomials

 


Exercise 2.1

Q1


 Exercise 2.2

Q1   Q2


 Exercise 2.3

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5


Chapter 3 Pair of Linear Equations in Two Variables

 


 Exercise 3.1

Q1   Q2   Q3


 Exercise 3.2

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7


 Exercise 3.3

Q1   Q2   Q3


 Exercise 3.4

Q1   Q2


 Exercise 3.5

Q1  Q2   Q3   Q4


 Exercise 3.6

Q1   Q2


 

Chapter 4 Quadratic Equations


Exercise 4.1

Basics of Quadratic Equations for Exercise 4.1
Q1   Q2


Exercise 4.2

Basics of Quadratic Equations for Exercise 4.2
Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6


Exercise 4.3

Basics (Part 1) of Quadratic Equations for Exercise 4.3

Basics (Part 2) of Quadratic Equations for Exercise 4.3

Q1   Q2    Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9   Q10   Q11


Exercise 4.4

Basics of Quadratic Equations for Exercise 4.3

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5


 

Chapter 5 Arithmetic Progressions

 


 Exercise 5.1

Basics of Arithmetic Progression

Q1   Q2   Q3   Q4


 Exercise 5.2

Basics of Exercise 5.2

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9   Q10   Q11   Q12   Q13   Q14   Q15   Q16   Q17   Q18   Q19   Q20


Exercise 5.3

Basics of Exercise 5.3

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9   Q10   Q11   Q12   Q13   Q14   Q15   Q16   Q17   Q18   Q19   Q20


 

Chapter 6 Triangles

 


  Exercise 6.1

Q1   Q2   Q3 


  Exercise 6.2

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9   Q10


Exercise 6.3

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9   Q10   Q11   Q12   Q13   Q14   Q15   Q16


Exercise 6.4

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9


Exercise 6.5

Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9   Q10   Q11   Q12   Q13   Q14   Q15   Q16   Q17


 

Chapter 7 Coordinate Geometry


Exercise 7.1

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10


Exercise 7.2

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10


 Exercise 7.3

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5


 

 

Chapter 8 Trigonometry


Exercise 8.1

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  Q11


Exercise 8.2

Q1  Q2  Q3  Q4

 


Exercise 8.3

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7


Exercise 8.4

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5

 

 


 

 

Chapter 9 Some Applications of Trigonometry


Exercise 9.1

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  Q11  Q12  Q13  Q14  Q15  Q16

 


 

Chapter 10 Circles

 


 

Exercise 10.1

Q1  Q2  Q3  Q4

 


Exercise 10.2

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  Q11  Q12  Q13

 

 


 

Chapter 12 Areas Related to Circles

 


Exercise 12.1

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5


Exercise 12.2

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  Q11  Q12  Q13  Q14


Exercise 12.3

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  Q11  Q12  Q13  Q14  Q15  Q16

 


 

Chapter 13 Surface Areas and Volumes

 


Exercise 13.1

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9

 


Exercise 13.2

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8

 


Exercise 13.3

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9

 


Exercise 13.4

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5

 


Chapter 15 Probability

 


Exercise 15.1

Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  Q11  Q12  Q13  Q14  Q15  Q16  Q17  Q18  Q19  Q20  Q21  Q22  Q23  Q24  Q25